ΑΠΟΛΥΤΑ ΕΠΙΤΥΧΗΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 11/6 σε εξαιρετικό κλίμα η Γενική Συνέλευση της ομάδας μας. Μετά απο εκτεταμένη συζήτηση ψηφίστικαν ομόφωνα Διοικητικός & Οικονομικός Απολογισμός, διαβάστικε η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής και παρουσιάστικαν ο Διοικητικός Προγραμματισμός & Οικονομικός Προϋπολογισμός. Χαρακτηριστικό της Γενικής Συνέλευσης η εμπιστοσύνη όλων των μελών της ομάδας στα πρόσωπα που απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο […]

Advertisement

Read more "ΑΠΟΛΥΤΑ ΕΠΙΤΥΧΗΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ"