ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Καλούνται τα Μέλη του Σωματείου με την επωνυμία «Α.Ο. ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 04 – Ιουνίου – 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.00 απογευματινή, στα γραφεία μας που βρίσκονται επί της οδού Ιθάκης – 14 στο Ρίον. Σε περίπτωση μη ύπαρξης της προβλεπόμενης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί […]

Advertisement

Read more "ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ"